the DIY Box | ÁSZF
15602
page-template-default,page,page-id-15602,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Általános Szerződési Feltételek

 

A www.thediybox.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Creator Kft.  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

 

Szolgáltató Adatai:

 

 • Név: Creator Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-687240
 • Székhely és levelezési cím: 1164. Budapest, Cinkotakert utca 12.
 • Telefonszáma: +36 (30) 8767003
 • Email cím: hello@thediybox.hu
 • NAIH nyilvántartási szám: 112610/2017

 

 1. Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.thediybox.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: the DIY box webáruház) keresztül történik. A the DIY box webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

 

 1. Regisztráció

A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve, ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Adatbeviteli hibák

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

 

 1. Megrendelés visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt terméket, mennyiséget, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut a weboldalon feltüntetett áron szállítja házhoz saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

 1. Elállás joga

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

 1. Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 

 1. Felelősség

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy weboldalon található információk tartalmai pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Azonban a közölt információk pontosságáért, teljességéért, valamint aktualitásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon közzétett információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

 

 1. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

 

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja. A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. Személyes adatai a Szolgáltató adatbázisába kerülnek. A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – a Szolgáltató az alábbiak szerint használhatja fel: a the DIY box akcióiról postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra, illetve a termékkel kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására).

 

 1. A jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal e részén értesíti felhasználóit („Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról”).